Hướng dẫn chi tiết thủ tục sang tên sổ đỏ chuẩn nhất 2022?

Bạn muốn sang tên sổ đỏ cho con cái hoặc cá nhân khác nhưng chưa biết thủ tục sang tên sổ đỏ như thế nào? Cần chuẩn bị những gì? Chi phí thực hiện ra sao?…. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, Luật sư của chúng tôi giải đáp nhé.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục sang tên sổ đỏ chuẩn nhất 2022?

Sổ đỏ được người dân thường dùng gọi thay cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trong giấy tờ pháp lý này sẽ quy định rõ về quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất của cá nhân tổ chức. Nếu cá nhân, tổ chức muốn chuyển nhượng quyền sở hữu này cho đối tượng khác bắt buộc phải tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ để được pháp luật công nhận. 

thủ tục sang tên sổ đỏ

1. Thủ tục sang tên sổ đỏ được hiểu như thế nào?

Trước khi tìm hiểu về thủ tục sang tên sổ đỏ, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm thủ tục sang tên sổ đỏ là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, “thủ tục là những việc phải làm theo một trật tự nhất định, để tiến hành một công việc có tính chất chính thức, còn trình tự là sự sắp xếp lần lượt, thứ tự trước sau. Với ý nghĩa đó, thủ tục là cần thiết cho giải quyết bất kỳ công việc nào đó trên thực tế”.

Còn trong khoa học pháp lý, “thủ tục hành chính được hiểu là cách thức, trình tự thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào công việc quản lý hành chính của các cơ quan tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật”.

thủ tục sang tên sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ được hiểu là một thủ tục hành chính về đất đai. Thủ tục hành chính về đất đai là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhằm quy định trình tự, cách thức thực hiện thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình quản lý đất đai và những công việc mà người sử dụng đất phải thực hiện trong quá trình sử dụng đất.

Sang tên sổ đỏ được người dân hiểu là chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các giao dịch như: Mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, để thừa kế,… để chuyển quyền sang cho chủ sử dụng, chủ sở hữu mới.

Việc sang tên sổ đỏ là thủ tục bắt buộc khi có các giao dịch để nhà nước quản lý đất đai được quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật đất đai 2013.

2. Muốn sang tên sổ đỏ cần những điều kiện gì?

2.1. Bên bán, tặng cho tài sản liên quan đến đất đai

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thì:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi chung là Giấy chứng nhận;

– Đất không có tranh chấp;

thủ tục sang tên sổ đỏ

– Quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật không bị kê biên;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Trong một số trường hợp phải đáp ứng thêm: người nhận chuyển quyền không thuộc đối tượng cấm nhận chuyển nhượng, tặng cho theo quy định tại Luật Đất đai 2013; chuyển nhượng, tặng cho có điều kiện.

2.2. Bên nhận chuyển nhượng, tặng cho tài sản liên quan đến đất

Bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho phải không thuộc các trường hợp dưới đây:

– “Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được, nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường không được cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất quy định tại pháp luật”.

thủ tục sang tên sổ đỏ

– “Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình,  đất trồng lúa, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hay quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và ra quyết định”.

– “Hộ gia đình, tổ chức hay cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

– “Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không được nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực rừng phòng hộ, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó”.

3. Thủ tục sang tên sổ đỏ cần những giấy tờ pháp lý gì?

Sau khi kiểm tra rõ ràng tính pháp lý của khu đất trên sổ đỏ là an toàn, hai bên tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất theo đúng và tiến hành thủ tục công chứng hợp đồng tại văn phòng công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi có đất.

3.1 Hồ sơ sang tên sổ đỏ công chứng như sau:

  • Phiếu yêu cầu công chứng hồ sơ, trong đó có thông tin cá nhân, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, tên tổ chức hành nghề công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo, thời điểm tiếp nhận hồ sơ họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng.
  • Bản dự thảo hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng

thủ tục sang tên sổ đỏ

  • Bản sao giấy tờ tùy thân của cả hai bên người yêu cầu công chứng (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng)
  • Đối với trường hợp bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đã có gia đình cần giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân
  • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất đang giao dịch.

3.2 Trình tự cụ thể về thủ tục sang tên sổ đỏ

Trên thực tế, thủ tục sang tên sổ đỏ 2022 thường trải qua các bước như sau:

Bước 1: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế

Ở bước này, các bên có liên quan trong hợp đồng, giao dịch sẽ ra Cơ quan có thẩm quyền cụ thể thường là các văn phòng công chứng để lập hợp đồng có công chứng.

thủ tục sang tên sổ đỏ

Thủ tục công chứng hiện nay rất linh hoạt, một là mọi người có thể cùng nhau ra văn phòng công chứng để ký hợp đồng. Hoặc cũng có thể gọi công chứng tiến hành tại nhà. Tuy nhiên, việc công chứng tại nhà giúp các bên không phải di chuyển nhiều nhưng sẽ phải trả khoản phí ký ngoài cho bên cung cấp dịch vụ.

Bước 2: Kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký sang tên

Hồ sơ để nộp đi đăng ký sang tên sổ đỏ gồm: Hợp đồng công chứng; Bộ tờ khai (gồm tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ đơn đăng ký biến động đất đai, tờ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, sơ đồ vị trí thửa đất, lệ phí trước bạ); Bộ hồ sơ sao y giấy tờ của các bên.

Trong đó, hợp đồng công chứng là bản chính (2 bản). Còn bộ tờ khai có mẫu theo quy định, sau khi mua mẫu thì quý khách tiến hành kê khai lần lượt theo hướng dẫn. Còn bộ sao y công chứng tức là bản sao các giấy tờ của các bên để nộp kẹp cùng hồ sơ đăng ký sang tên sổ đỏ là gì.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền – Văn phòng đăng ký đất đai

Sau khi đã có một bộ hồ sơ đầy đủ như trên thì quý khách có thể trực tiếp tự mình đi nộp hồ sơ sang tên sổ hoặc ủy quyền cho người khác làm thay. Trường hợp ủy quyền cần có giấy ủy quyền có công chứng.

Người nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai của các quận, huyện hoặc Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh tùy theo sổ do ai cấp. Sau đó, văn phòng đăng ký đất sẽ kiểm tra hồ sơ và đưa cho người nộp phiếu hẹn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Trên phiếu hẹn này sẽ có các thông tin cơ bản như chủ sở hữu, các hồ sơ nộp kèm, số lượng như thế nào, thời gian trả thông báo thuế, nơi nộp thuế, hạn trả kết quả,….

Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu chưa nộp)

Sau khi nhận được thông báo thuế, người có nghĩa vụ thực hiện phải nộp thuế. Khi đã có biên lai nộp thuế thì mang biên lai quay lại nơi nộp hồ sơ ban đầu để nộp. 

Bước 5: Chờ và nhận kết quả

Người được quyền sẽ đến nơi nộp hồ sơ ban đầu để nhận kết quả là sổ đỏ đã được đăng ký sang tên. 

4. Thời gian hoàn thành thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Thời gian làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Căn cứ vào điều lệ quy định tại Luật Đất đai 2013, trường hợp thửa đất đã có giấy chứng nhận mà người sử dụng đất tặng cho, chuyển nhượng  quyền sử dụng đất, hay các tài sản gắn liền hay liên quan với đất phải đăng ký biến động.

Theo quy định của pháp luật, thời gian cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký khi tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không quá 10 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và xác nhận.

Như vậy, thời gian mà cơ quan nhà nước thực hiện đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên sổ đỏ khi người sử dụng đất chuyển nhượng, tặng cho nhà đất không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Theo quy định hồ sơ sang tên sổ đỏ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ pháp lý sau:

– Có đủ thành phần hồ sơ và các giấy tờ xác nhận nhân thân để thực hiện thủ tục theo quy định.

– Nội dung kê khai trong các giấy tờ phải đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

– Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất và chính xác.

Lưu ý:

– Thời gian 10 ngày khi làm thủ tục không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian này đã trừ thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; không tính thời gian xem xét xử lý các trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định (nếu có) theo quy định của pháp luật.

– Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hay những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa không được phép quá 20 ngày.

Nếu quá thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định nhưng chưa nhận được kết quả thì việc quan trọng nhất mà người sử dụng đất cần làm là mang giấy hẹn tới nơi mình đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, thường là Văn phòng đăng ký đất đai của quận/huyện để hỏi kết quả và lý do nếu chưa có.

Nếu cơ quan đăng ký đất đai của nhà nước không trả lời hoặc cố ý gây khó khăn thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại, thực hiện khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.

 KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM – TOP DỰ ÁN ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ SĂN ĐÓN

5. Thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền

thủ tục sang tên sổ đỏ

Thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền là thắc mắc chung của rất nhiều người. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ: Tự mình thực hiện hay sử dụng dịch vụ sang tên; giá trị tài sản; có thuộc trường hợp được miễn thuế hay không,….

Thông thường các khoản cần phải trả khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ như sau:

5.1. Các khoản bắt buộc phải nộp trừ trường hợp được miễn

Thuế thu nhập cá nhân

Các khoản này gồm thuế thu nhập cá nhân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ví dụ: Với mua bán thì thuế thu nhập cá nhân là 2%; còn nếu là tặng cho thì thuế sẽ là 10%. Do đó, các bên nên cân nhắc mối quan hệ giữa bên chuyển và bên nhận để lựa chọn loại giao dịch cho phù hợp để hạn chế tiền thuế thấp nhất có thể.

Lấy ví dụ: Nếu các bên là người lạ thì thường làm mua bán với nhau, mức thuế thu nhập cá nhân sẽ chỉ là 2%. Còn nếu như hai bên là quan hệ huyết thống, ví dụ như cha mẹ con, vợ chồng thì có thể làm tặng cho sẽ được miễn thuế.

thủ tục sang tên sổ đỏ, Điều kiện sang tên Sổ đỏ, Sang tên sổ đỏ là gì?, Thủ tục sang tên Sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền, thời gian làm thủ tục sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ 2022,

Lệ phí trước bạ

Đây cũng là khoản Nhà nước sẽ thu khi công dân làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Khoản này không lớn chỉ chiếm 0,5% giá trị tài sản.

Phí thẩm định

Tương tự như lệ phí trước bạ thì phí thẩm định này Nhà nước cũng sẽ thu, nó chiếm 0,15%.

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì các trường hợp dưới đây sẽ được miễn thuế:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

  1. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
  2. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
  3. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

thủ tục sang tên sổ đỏ

5.2. Các khoản phí khác

Phí công chứng

Phí công chứng ở đây bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch và thù lao ký ngoài trụ sở, ký ngoài giờ hành chính. Quy định về phí công chứng được pháp luật quy định chi tiết và cụ thể. 

 THỦ TỤC HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI NHẤT 2022

Phí dịch vụ sang tên

Nhiều khách hàng không có thời gian hoặc không thành thạo về thủ tục sang tên sổ đỏ 2022 nên có thể sử dụng luôn dịch vụ các văn phòng công chứng.

Dịch vụ gồm dịch vụ thường, thời gian lấy sổ theo quy định của Nhà nước. Còn dịch vụ nhanh thì thường khoảng 7-10 ngày là lấy được sổ đỏ. Tuy nhiên phí sẽ cao hơn dịch vụ thường tùy theo từng văn phòng.

Ngoài ra, nếu đổi hẳn sang sổ đỏ mới tức là trên sổ sẽ không còn thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản cũ nữa thì thời gian lấy sổ lâu hơn và mất thêm khoảng 700-800 phí đổi phôi.

Còn nếu chỉ đính chính trên trang 4 của sổ đỏ thì thời gian thực hiện cũng nhanh hơn.

DỰ ÁN SWISS-BELRESIDENCES UPPER EAST SAIGON

6. Sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng có sang tên được không?

Liệu sổ đỏ đang thế chấp Ngân hàng có sang tên được không là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì công dân thường dùng sổ đỏ để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay đó. 

Về nguyên tắc, khi tài sản đang thế chấp do Ngân hàng quản lý. Vì vậy nếu muốn thực hiện bất kỳ giao dịch nào như: Mua bán, ủy quyền, tặng cho, cho thuê, cho ở nhờ,… thì phải có sự đồng ý của Ngân hàng bằng văn bản.

Nhưng thường các Ngân hàng rất ít khi cho phép bên thế chấp của mình thực hiện mua bán khi tài sản đang được thế chấp. Bởi lẽ nó để lại nhiều rủi ro không lường được cho Ngân hàng.

 Cập nhật các ng trình tiêu biểu tại Thủ Thiêm hot nhất mà nhà đầu tư không nên bỏ qua

thủ tục sang tên sổ đỏ

Trên đây là những tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ đơn giản, chính xác và nhanh chóng nhất hiện nay. Với bài viết này bạn đọc sẽ nắm rõ hơn về thủ tục hồ sơ sang tên sổ đỏ khi có nhu cầu. Nếu bạn đọc có bất cứ thắc mắc gì về những thông tin tư vấn trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

XEM THÊM:

 DỰ ÁN LOTTE ECO SMART CITY

DỰ ÁN SWISS-BELRESIDENCES UPPER EAST SAIGON

 DỰ ÁN EMPIRE CITY QUẬN 2

 DỰ ÁN CĂN HỘ PRECIA QUẬN 2